. . . . . . . .
                     
 
Hakkımızda
Misyonumuz
Kalite Degeri
 

Kalite Politikalarımız

Kalite; ambalajlı zeytin üreten şirketimizin temelidir. Alan Zeytin olarak ambalajlı Zeytin sektörünün önde gelen firmalarından biri olma sorumluluğunu taşıyoruz. Yüksek kalite standartlarımız ile sağladığımız tüketici memnuniyeti pazarda önemli bir konuma ulaşmamızı sağlamıştır.
Raftaki her ürünün, verilen her servisin ve her müşteri geri bildiriminin bu konumumuzu sürdürmek için önemli olduğunun bilincindeyiz. Bir ürünün üzerindeki Alan markası; onu güvenle tüketebileceğinizin, ilgili tüm yasal gerekliliklere uygunluğunun ve yüksek kalite standartlarına sahip olduğunun taahhüdüdür.

İşçi güvenliği ve Çevre Politikamız

* Tüm faaliyetler kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yapmak, çalışanların emniyetini sağlamak.
* Çevresel boyutları belirlemek, çevreye olan sorumluluk bilinci ile her türlü tehlike ihtimaline karşı tedbir alarak emniyeti sağlamak, kirliliği önlemek.
* İş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetim sisteminin -periyodik olarak gözden geçirmeler ve sürekli iyileştirmede hedefler ile- devamlılığını sağlamak.
* 'Önce İNSAN' ilkesi ile kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla sistemli, metodik ve sürekli olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenlemek.
* Kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklerine, standartlarına uymak.

     
       
     
      Tümhakları saklıdır.İzinsiz bilgi belge ve fotoğraf kaopyalanması yasaktır. Copyright 2010 Alan Zeytincili Sanayi Tic. Ltd. Şti.   Artova Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri