. . . . . . . .
                     
 
Hakkımızda
Misyonumuz
Kalite Degeri
 

Vizyonumuz
Türkiye'nin Tarım Politikasına uygun olarak zeytin ziraatını geliştirmek, zeytin kalitesini ıslah etmek, işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazar isteklerini karşılamak üzere işlenmiş zeytin üretmek, ihraç etmek, verimlilik esasına dayalı işletme politikasıyla sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmaktır.


Misyonumuz
Alan Zeytincilik olarak dünyanın en kaliteli zeytinlerinin yetiştiği ülkemizin, global pazarda önde gelen marka olmasına katkı sağlamak için zeytinimizin yetiştime, toplama ve işleme aşamalarındaki kalitesinin arttırılması için gerekli Ar-Ge çalışmalarını yaparak, Zeytin üretiminde Türkiye'nin dünyadaki marka değerini arttırıp, istihdam ve ihracata da katkıda bulunmaktır.

     
       
     
      Tümhakları saklıdır.İzinsiz bilgi belge ve fotoğraf kaopyalanması yasaktır. Copyright 2010 Alan Zeytincili Sanayi Tic. Ltd. Şti.   Artova Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri